"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".
(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

CHRZEST ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST

w 2-gą i 4-tą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12:00 lub w innym uzgodnionym w kancelarii terminie.

W celu spisania aktu chrztu rodzice zgłaszają się do kancelarii naszej parafii, około 2 tygodnie przed terminem chrztu i przedstawiają:

1) odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2) świadectwo ślubu kościelnego rodziców a jeżeli są tylko w związku cywilanym to odpis USC zawarcia małżeństwa cywilnego
3) w przypadku osób zamieszkałych w innej parafii, zgoda swojego księdza proboszcza na chrzest poza parafią,
4) imiona i nazwisko chrzestnych, ich wiek i adres zamieszkania.

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym (KPK 874):

- wierzący i praktykujący katolicy (potrzebne jest zaświadczenie od księdza proboszcza parafii zamieszkania),
- wiek powyżej 16 lat,
- przyjęty Sakrament Bierzmowania.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii 15 minut przed Mszą św. aby złożyć podpisy pod aktem chrztu i przedłożyć kartki od spowiedzi.

KATECHEZA PRZED CHRZTEM DZIECKA

Termin umówiony z księdzem w czasie spisania aktu chrztu. 

Rodzice powinni przygotować dla dziecka białą szatę i świecę. Przed chrztem zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia. Chrzest dzieci odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania.
(IV Synod Warszawski, Statuty 242-243 nn)