NIEDZIELA – 9 CZERWCA
  9:00  
Za +Alfreda SUPIŃSKIEGO /w 11 rocznicę śmierci/
10:30 
Dziękczynna w 14 rocznicę małżeństwa Olgi i Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodziny
12:00 
Z A   P A R A F I A N
18:00  
Za +Jana KRUŻELA
19:30 
W podziękowaniu za 25 lat małżeństwa Małgorzaty i Adama

PONIEDZIAŁEK – 10 CZERWCA 
  7:00  Za +Włodzimierza KWASOWCA
18:00 
Za +Jana KRUŻELA
18:00
  Za +Bogdana ŁĄCZYŃSKIEGO /w rocznicę śmierci/ i zmarłych z rodziny ŁĄCZYŃSKICH i ŁUBKOWSKICH

WTOREK – 11 CZERWCA, Wspomnienie św. Barnaby 
  7:00  Za +Włodzimierza KWASOWCA o życie wieczne
18:00  Za +Jana KRUŻELA

ŚRODA – 12 CZERWCA 
  7:00  Za +Włodzimierza KWASOWCA o życie wieczne
18:00  Za +Jana KRUŻELA

CZWARTEK – 13 CZERWCA, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 
  7:00
 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Antoniego
  7:00  Za +Jana KRUŻELA
18:00  O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marcina Powałki /w dniu 21 urodzin/

PIĄTEK – 14 CZERWCA, Wspomnienie bł. Michała Kozala
  7:00  
Za +Włodzimierza KWASOWCA o życie wieczne
18:00  
Za +Jana KRUŻELA

SOBOTA – 15 CZERWCA
  7:00  Za +Jana KRUŻELA
18:00  
Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Magdaleny i Janusza z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi

NIEDZIELA – 16 CZERWCA
  9:00  Za +Jadwigę KNAFLEWSKĄ o zbawienie
10:30  
Za +Stanisława MISIAKA /w 1 rocznicę śmierci/
12:00 
Z A   P A R A F I A N
18:00  
Za +Jana KRUŻELA
19:30  
Za +Włodzimierza KWASOWCA o życie wieczne