Post

 

 

SŁOWO NA POST 2019 :   «Oto idziemy do Jerozolimy» (Mk 10, 33).

Tymi słowami Chrystus wzywa uczniów, aby wraz z Nim przeszli drogę wiodącą z Galilei do miejsca, gdzie dopełni się Jego odkupieńcza misja. Ta podróż do Jerozolimy, ukazywana przez ewangelistów jako uwieńczenie ziemskiej wędrówki Jezusa, jest wzorem życia chrześcijanina, który stara się iść za swoim Mistrzem drogą krzyża. Także dzisiaj Chrystus kieruje do ludzi naglące wezwanie, by «szli do Jerozolimy». Czyni to ze szczególną mocą w czasie Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu i odzyskaniu pełnej komunii z Nim poprzez głębokie przeżycie tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. –  słowa świętego Jana Pawła II z Orędzia na Wielki Post 2001roku .

 

W środę Popielcową kolejny raz okres pokuty i nawrócenia , słyszymy prosty program „ z prochu powstałeś i w proch się obrócisz ”                                
 oraz słowa „nawróć się ”/Mk.1.15/

Przemienić swoje serce w perspektywie Słowa Bożego- tylko tak możemy iść do Jerozolimy . Nasza refleksja nad męką Jezusa Chrystusa , wędrówka w czasie której niesiemy w dłoniach Pismo święte -  to nasz drogowskaz na teraz .

Wielki Post jest dla wierzących  wnikliwą rewizją życia – poprzez udział w celebracjach Gorzkich Żali , Drogi Krzyżowej , rekolekcji a na koniec udział w celebracjach obrzędów liturgii Triduum Paschalnego .

 

Jak  przyjąć wezwanie do nawrócenia ? Jak dokonać głębokiej przemiany życia? Musimy otworzyć serce na przejmujące orędzie liturgii. Okres przygotowania do Paschy jest darem Boga i zbliżeniem się do Niego przez wejście w głąb samego siebie i wsłuchanie się w głos Jego wewnętrznych wskazań.

 

Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem , aby później zejść , niosąc miłość i siłę , które od Niego się rodzą ,aby służyć  tą miłością  dla innych …..

 

Życzę wielkiej zadumy nad Tajemnicą Miłości ….niech ta walka w czasie tej wędrówki doprowadzi nas do radosnego wyśpiewania hymnu w Wigilię Paschalną .

           Boże , daj nam przez święty post  zacząć okres pokuty …..

           Królowo Pokoju módl się za nami ……

           Święty Michale broń nas w walce …….

                                           

 

 

                                                                                           Ks. Jan

06 03.2019      Popielec                                                     Proboszcz.

Ogłoszenia parafialne

1. Czas Wielkiego Postu wzywa nas do wkroczenia na drogę nawrócenia - jest czasem łaski od Pana. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się:  07 kwietnia w V niedzielę Wielkiego Postu ,nauki wygłosi dla nas ks Jacek Skowroński  -  ŻYWA  WIARA   -   szczegółowy plan rekolekcji podamy w najbliższą niedzielę.
Dzisiaj po Mszy św. o godz.10.30 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych ze szkoły Podstawowej nr,13
.

Jutro rozpoczynają się Rekolekcje dla szkół które są na terenie naszej Parafii potrwają aż do środy włącznie  a prowadzą je Klerycy z Seminarium Redemptoris Mater

2. W poniedziałek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. (…).

Więcej…

Intencje mszalne

Niedziela     –   24 marca   2019

09.00        za + Gertrudę Stępkowską w 33 rocz. śm.                                     
10.30        za + Zofię , Stanisława , Andrzeja Szymczak
12.00        za Parafian / o Boże błog. dla Szymona w 5 r. urodzin i dla Jego rodziców /
18.00       dziękczynna za Bożą opiekę nad Sophią z prośbą o błog. Boże
19.30        o Boże błog. dla Szymona w 5 r. urodzin i dla Jego rodziców

               

Poniedziałek   –     25  marca  2019

07.00      o zdrowie dla Włodzimierza , o potrzebne łaski
18.00        o zdrowie dla Moniki , szczęśliwy przebieg ciąży i rozwiązanie  

Więcej…